Przeskocz do treści
20 października 2014 / bibliasvd

Biblijny Sylwester – plan spotkania

Oto program zapowiadanego już Biblijnego Sylwestra, który odbędzie w dniach 30 grudnia – 2 stycznia się w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie koło Poznania.

Hasłem spotkania będą słowa: „Żyć w kontekście wieczności – cel w życiu chrześcijanina”.

Czytaj dalej…

9 października 2014 / bibliasvd

Zachowaj spokój, módl się i pracuj

koszulkiOSB01 Koszulki z hasłem „Keep calm and ora et labora” (Zachowaj spokój, módl się i pracuj), inspirowanym słynną regułą św. Benedykta to nowy pomysł ewangelizacyjny Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Czytaj dalej…

7 października 2014 / bibliasvd

Zaproszenie na Biblijnego Sylwestra

Drodzy Państwo
Apostolat Biblijny Polskiej Prowincji Słowa Bożego pragnie zaproponować wszystkim Chętnym wspólne przeżycie „Biblijnego Sylwestra”.
Spotkanie nasze planujemy zorganizować w klasztorze naszego Zgromadzenia w Chludowie pod Poznaniem w Domu Misyjnym Św. Stanisława Kostki (ul.: Kościelna 15 / 62-001 CHLUDOWO).

Czytaj dalej…

19 sierpnia 2014 / bibliasvd

Zakończył się Wakacyjny Kurs Biblijny

W dniach 1-5 sierpnia w miejscowości Lipie w powiecie świdwińskim w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odbył się Wakacyjny Kurs Biblijny.

Spotkanie, którego temat brzmiał „Odpowiedzialność za dobro wspólne powołaniem chrześcijan” przygotowane zostało przez Apostolat Biblijny Polskiej Prowincji SVD.

W kursie tym wzięło udział 15 osób z całej Polski, między innymi z Gdańska, Koszalina, Nysy Łużyckiej, Olsztyna, Olsztynka, Poznanie, Wrocławia. Do Uczestników kursu dołączyła też Przełożona Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. Jest to żeński Instytut Życia Konsekrowanego, zatwierdzony na prawach diecezjalnych w 1986 r., który to Instytut prowadzi ośrodek w Lipiu. Cała rekolekcyjna wspólnota liczyła więc 18 osób: 2 prowadzących, przełożona ośrodka i 15 uczestników.

Uczestnicy wypowiadając się w ankiecie przeprowadzonej na zakończenie rekolekcji pozytywnie ocenili biblijno-filozoficzną formułę kursu, jego tematykę, relacje panujące wśród nich. Jednocześnie część osób zaproponowała przedłużenie kolejnych kursów o 1-2 dni i pozostawienie jednego dnia wolnego od wykładów, aby poświęcić go na wspólną wycieczkę, film o tematyce religijnej itp.

Biorący udział w tegorocznym kursie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych rekolekcjach tego typu.

1 Maj 2014 / bibliasvd

Wakacyjny Kurs Biblijny 2014

Miejsce: Lipie
Data: 1-5 sierpnia 2014
Temat: Odpowiedzialność za dobro wspólne powołaniem chrześcijan
Prowadzący: dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak (filozof)Ks. dr Jan Bocian SVD (biblista)

Podczas Wakacyjnego Kursu Biblijnego prowadzący pragną omówić problem odpowiedzialności chrześcijan za dobro wspólne. Szczególną zaś formą realizacji tego powołania wyznawców Chrystusa jest ich odpowiedzialność za Ojczyznę, naród i społeczeństwo, którego są członkami. Temat zostanie omówiony z punktu widzenia nauk teologicznych (konferencje biblijne), oraz nauk filozoficznych.
Ponieważ WKB planowany jest specyficzna jako forma rekolekcji pragniemy Uczestnikom kursu zapewnić możliwość codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, jak również zaproponować zapoznanie się z praktyką liturgicznej modlitwy dnia (Liturgia godzin / brewiarz) poprzez zaproszenie do wspólnych Jutrzni, Nieszporów i Komplety. Nie narzucając nikomu uczestnictwa w tych, wspólnych modlitwach, gorąco jednak zachęcamy do wzięcia w nich aktywnego udziału.

Czytaj dalej…

30 kwietnia 2014 / bibliasvd

VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny

W dniach 4-10 maja bieżącego roku przeżywamy VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Warto więc zatrzymać się na chwilę nad tajemnicą Pisma Świętego, owej świętej księgi, która nie bez podstaw nazywana jest niekiedy listem Boga skierowanym do ludzi.

Dziś na początku okresu mego przewodzenia Apostolatowi Biblijnemu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego pragnąłbym zachęcić Czcigodnych Czytelników do chętnego korzystania z lektury Biblii jako praktyki ubogacającej nasze codzienne życie modlitewne. Bo czyż Tydzień Biblijny nie zachęca nas do takiej właśnie refleksji. Czytaj dalej…

3 stycznia 2014 / bibliasvd

Międzyzakonne Rekolekcje Odnowy – 2014

„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”, 

w dniach od 16-24 maja 2014 roku,

w Domu Misyjnym Służebnic Ducha Świętego

w Sulejówku, przy ul. Wspólnej 45.

 

Poprowadzi je O. Konrad Keler svd, a w towarzyszeniu posłużą: s. Krystyna Szweda SSpS i s. Aleksandra Huf SSpS. Rekolekcje będą prowadzone w logice metody ignacjańskiej, z możliwością indywidualnego towarzyszenia.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej do końca marca 2014 na adres:

s. Aleksandra Huf SSpS

ul. Wspólna 45, 05-070 Sulejówek

lub mailem: aleksandra_huf@wp.pl

20 grudnia 2013 / bibliasvd

Werbista Sekretarzem Generalnym Katolickiej Federacji Biblijnej

16 grudnia o. Jan Jacek Stefanów SVD został mianowany Sekretarzem GeneralnymKatolickiej Federacji Biblijnej na czas sześcioletniej kadencji (2014–2019).

Decyzje w tej sprawie podjęto na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Katolickiej Federacji Biblijnej. Od kwietnia 2012 o. Stefanów był członkiem Rady Nadzorczej Katolickiej Federacji Biblijnej.

O. Jan Jacek Stefanów SVD urodził się w 1964 w Prudniku na Opolszczyźnie. W roku 1983 wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. Studia teologiczne kontynuował w Hiszpanii, które ukończył z tytułem bakalaureatu na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie w roku 1990. W następnym roku przyjął święcenia kapłańskie w Parafii NMP z Góry Karmelu w Sewilli.


O. Jan Jacek Stefanów SVD

W latach 1991-1995 pracował jako misjonarz w duszpasterstwie parafialnym w Ekwadorze. W latach 1995-1998 odbył studia biblijne w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i przez następne dwa lata pracował w La Casa de la Biblia w Madrycie – centrum animacji biblijnej podlegającym Konferencji Episkopatu Hiszpanii. W latach 2000- 2003 pełnił funkcję dyrektora Centro Bíblico Verbo Divino w Quito (Ekwador). W tym czasie włączył się czynnie w działalność Katolickiej Federacji Biblijnej.

W roku 2003 powrócił do Polski i pełnił funkcję Koordynatora Biblijnego w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. W roku 2009 wybrany został na Koordynatora Biblijnego Strefy Europejskiej Zgromadzenia Słowa Bożego.

Katolicka Federacja Biblijna, założona w 1969, ma na celu wspieranie, koordynację i kanalizowanie dzieła biblijnego w ramach Kościoła Katolickiego we współpracy z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Zrzesza ona Konferencje Episkopatu, jako członków zwyczajnych i instytucje, Zgromadzenia zakonne i Centra Biblijne, jako członków zrzeszonych.

13 lipca 2013 / bibliasvd

Jesienne Dni Biblijne na KUL

IX Jesienne Dni Biblijne: Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47). Lublin 16-17.10.2013 r.

Tegoroczne JDB poświęcone będzie tematyce grzechu i Bożemu dziełu miłosierdzia wyrażanemu w Biblii przez ideę „odpuszczenia grzechów”. Są one głęboko zakorzenione w całym Piśmie Świętym, ponieważ grzech towarzyszy historii człowieka niemal od początku (Rdz 3), a następnie tematyka ta jest systematycznie rozwijana w poszczególnych księgach Biblii Hebrajskiej. W Nowym Testamencie odpuszczenie grzechów jest istotną treścią misji Jezusa Chrystusa, zapowiadaną i podejmowaną przez Jego poprzednika, Jana Chrzciciela (Mk 1,4; par.), a później kontynuowaną przez Kościół (Łk 24,47). Grzech bowiem jest stałym doświadczeniem ludzi i to zarówno tych spoza jak i wewnątrz wspólnoty Kościoła. Można powiedzieć, że w pewnym sensie współczesna potrzeba przekazywania dobrej nowiny o miłosiernym Bogu, który odpuszcza grzechy jest wyjątkowa, ponieważ i skala panoszącego się grzechu jest nadzwyczajna. Bibliści z KUL wraz zaproszonymi specjalistami z różnych ośrodków polskich i zagranicznych chcą się pochylić nad tym ważnym orędziem Pisma Świętego, które nadal pozostaje kluczowym zadaniem i wyzwaniem współczesnego Kościoła.

Oprócz przyjętego tematu dwudniowe spotkanie zawierać będzie sesję okolicznościową poświę­coną dorobkowi naukowemu zmarłego w listopadzie 2012 r. ks. prof. Józefa Kudasiewicza. Zostanie on zaprezentowany w trzech wymiarach: duszpasterstwa biblijnego, homiletyki i mariologii biblijnej.

Gościem specjalnym IX JDB będzie o. prof. Jean-Noël Aletti, który w nawiązaniu do najnowszej encykliki papieża Franciszka „Lumen Fidei” i w ramach kończącego się roku wiary wygłosi dwa referaty poświęcone wierze i niewierze Łk 1 i w Corpus Paulinum.

Więcej informacji: http://www.kul.pl/inb-kul-sympozja-i-konferencje,art_402.html

12 lutego 2013 / bibliasvd

Biblia dla rodziny katolickiej

Editorial Verbo Divino – wydawnictwo Misjonarzy Werbistów z Hiszpanii – wydało wlaśnie nową edycję Pisma więtego. Jest to wydanie przygotowane specjalnie dla rodzin, stąd też i je nazwa: „Biblia Rodziny Katolickiej”. Poniższa prezentacja w języku hiszpańskim przedstawia jej format i zawartość. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się podobnego wydania Biblii w jeżyku polskim.